↑ Return to Gyerekeknek

„Vár a suli” iskolaelőkészítő napok a Csodavárban

Iskolába készül gyermeked? Szeretettel ajánljuk új iskolaelőkészítő programunkat, mely a hagyományos iskolaelőkészítő foglalkozásoktól eltérően valódi, élményalapú tapasztalatot ad a leendő kisdiáknak az iskola világáról.

varasuliAz iskolaérettség ismert kritériumai mellett – melyek elsősorban a gyermek kognitív készségeit veszik alapul – sok olyan szempontot is meg kell vizsgálni szülőként és pedagógusként, melyek sok esetben elsikkadnak az iskolaérettségi vizsgálatokon.

Emellett azonban sokszor fontosabb a szociális érettség, ami elégtelen fejlettség esetén megkeserítheti a gyerekek iskolai beilleszkedését. Egy kisiskolásnak napi többször képesnek kell lennie huzamosabb ideig figyelni, szabályokhoz alkalmazkodni. Meg kell találnia a helyét egy új közösségben, képviselnie kell önmagát, részévé kell válnia a gyerekcsoportnak. Tűrnie kell az unalmasnak tűnő, monoton tevékenységeket, a kudarcot, frusztrációt. El kell igazodnia egy új világban, ahol már kevésbé kap külső segítséget. Fizikailag, mentálisan, lelkileg elég erősnek kell lennie.

A „Vár a suli” program havonta egy alkalommal kislétszámú leendő elsős gyerekcsoportnak kínál igazi lehetőséget belekóstolni a nagyok életébe. A 8-16 óra közötti időszakban mintegy iskolai napon, mégis alkalmazkodva a gyerekek életkori sajátosságaihoz, kipróbálhatják milyen órarend szerinti beosztással, együttműködve egymással ismereteket szerezni önmagunkról, egymásról és a minket körülvevő világról.
„Tanóráink” sajátos tematikával játékosan készítik elő a gyerekeket. A napi 4 irányított foglalkozás a klasszikus tanórai tevékenységek mellett hangsúlyt fektetnek az önkiszolgálás, az önismeret, a közösség és személyiségfejlesztés területeire is.

Időpontok:
február 16.
március 9. – módosult március 23-ra!
április 13.
május 11.

A program vezetője: Szabó Eszter – tanító, óvónő, mozgásfejlesztő

Helyszín: Csodavár Korai Fejlesztő Centrum és Játszóház

A program ára: 8000Ft/nap, ami magába foglalja a napi 3x étkezést, a foglalkozásokat és a játszóház használatát. A program végén a résztvevő gyerekek oklevelet és a szülők pedagógiai értékelést kapnak.
Jelentkezési határidő: február 9. A program min. 5, max. 10 gyermek részvételével valósul meg.

Bejelentkezni helyszínen (Csodavár Korai Fejlesztő Centrum, Nyíregyháza Szent István u. 21), telefonon (06706304868), e-mailben (csodavarfc@rejtettkincsek.hu) lehetséges. A befizetést lehet rendezni személyesen, készpénz megfizetésével a Csodavár Korai Fejlesztő Centrumban (4400 Nyíregyháza, Szent István út 21.) vagy átutalással a Rejtett Kincsek Down Egyesület 68800109-11048187 bankszámlaszámára utalva. A közlemény rovatban kérnénk feltüntetni: ‘vár a suli”, valamint a gyermek nevét. Jelentkezés legkésőbb a program napját megelőző 1 héttel.

Órarend:

orarendA foglalkozások tartalma:
Nem az iskolai tantárgyak megismertetése a célunk, hanem az iskolai napirend szemléltetése. Így nem tananyagot sajátítanak el a gyerekek, hanem olyan készségeik fejlődését segítjük az “órákon”, amelyekre a tanulás során szükségük lesz.
Mocorgó: Napindító beszélgetés, ráhangolódás mozgással
Hangol(l)ó: kommunikáció, beszédértés, fonológia – minden, ami segíti az olvasási készség kialakulását
Számfaló: matematikai készségek fejlesztése.
Kapcsoló: Hogyan kapcsoljuk be magunkat a rendszerbe, hogyan kapcsolódjunk egymáshoz, egy közösséghez?! Értékek, értékrend.
Csodálkozoo: no persze, nemcsak az állatok megismerése a cél, hanem a minket körülvevő szűkebb és tágabb környezeté is.
Irkafirka: az írás, rajzolás előkészítése játékosan, finommotorikai gyakorlatok
Csodadoboz: kreatív technikák segítségével alkotási kedv felébresztése
Búgócsiga: itt aztán kedvére felpöröghet mindenki. Szenzoros mozgás a nagymozgások, az egyensúlyérzék, a szem-kéz-láb koordináció, a térérzékelés fejlesztéséhez.